specjalista
psychologii klinicznej
psychoterapeuta
asystent psychodramy


Drodzy Pacjenci,
Jestem specjalistką psychologii klinicznej, certyfikowaną asystentką psychodramy oraz dyplomowaną psychoterapeutką.
W zawodzie pracuję od 20 lat. 
Zapraszam do zapoznania się z moimi kwalifikacjami oraz zakresem pomocy.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.

                                           Katarzyna Malcher

Kilka informacji o sobie

  • Jestem psychologiem (5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach), specjalistą psychologii klinicznej (5-letnia podyplomowa specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej w Akademii Medycznej w Gdańsku - lista osób posiadających kwalifikacje i dyplom psychologa klinicznego), dyplomowaną psychoterapeutką PTP w trakcie certyfikacji (ukończone rekomendowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 4-letnie szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach), certyfikowaną asystentką psychodramy (certyfikat Psychodrama Association for Europe). Należę do towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii  PTP oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. 
  • Nieustannie doskonalę własne kompetencje psychoterapeutyczne, regularnie uczestnicząc w wykładach, szkoleniach, seminariach oraz konferencjach psychoterapeutycznych.
  • Pracę psychoterapeutyczną i prowadzone procesy terapeutyczne superwizuję pod okiem dwóch superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
  • Jako psycholog pracuję od 20 lat. W latach 2004 - 2005 byłam psychologiem w oddziale dziennym psychiatrycznym. W latach 2005 - 2018 psychologiem, po specjalizacji specjalistą psychologii klinicznej, a po szkole psychoterapii również psychoterapeutką w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykładałam psychiatrię i psychologię kliniczną w ramach kursu specjalizacyjnego w zakresie fizjoterapii. Jestem kierownikiem specjalizacji z psychologii klinicznej w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktualnie pracuję jako psycholog kliniczny i psychoterapeutka w ramach praktyki prywatnej, w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji oraz we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ. 
  • Otrzymałam wyróżnienie Ministra Zdrowia "Specjalista 2014" oraz  Nagrodę Zespołową Rektora Uniwersytetu Medycznego za cykl prac dotyczących lęku i stanów depresyjnych.

Komu i jak pomagam

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania to zawsze spotkania konsultacyjne. Ich celem jest próba określenia i zrozumienia zakresu trudności i obszarów problemowych zgłaszającej się osoby oraz ustalenia optymalnych metod pomocy (krótkotrwałej pomocy w formie wsparcia psychologicznego, psychoterapii, potrzeby leczenia psychofarmakologicznego lub in.).
Jeśli u pacjenta są wskazania do psychoterapii, konsultacje poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii i służą ustaleniu celu, oczekiwań oraz zasad przebiegu terapii. Dzięki nim zarówno pacjent jak i terapeuta mogą zdecydować się na dalszą współpracę lub nie.

Psychoterapia

Pracuję z osobami dorosłymi, głównie w nurcie psychodynamicznym. Bardzo bliskie jest mi również myślenie psychoanalityczne. Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach, będących w kryzysie, cierpiącym z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, z powodu dolegliwości fizycznych o naturze psychosomatycznej, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i lękowych, schizofrenii. Psychoterapia odbywa się w cyklu cotygodniowych regularnych spotkań terapeutycznych, w uzasadnionych sytuacjach dwa razy w tygodniu. Czas trwania sesji to 50 minut.  

Jak się skontaktować

Mobirise

Gabinet:

Wrocław, ul. Krucza 138/7

Umówienie wizyty:

608 417 162
gabinet.kmalcher@gmail.com

Koszt konsultacji/psychoterapii:
180 zł


HTML Editor